Beleidsmatige aanpak A&D in het lager onderwijs

Methodiek

Intermediairs uit het lager onderwijs aanzetten tot het uitwerken van een beleidsmatige aanpak rond alcohol als onderdeel van een gezondheidsbeleid in de school

Thema's: Alcohol, Drugs, Gamen, Gokken, Psychoactieve medicatie

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD - Nina De Paepe
02 422 03 75
nina.depaepe@vad.be