Brochure voor jonge suïcidepogers: On Track Again

Materialen en diensten

Deze brochure voor jongeren laat zien dat je een heleboel dingen kan doen om terug op weg te geraken na een poging tot zelfdoding.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Voor meer informatie over deze brochure, kan je terecht bij Tine Willems (tinewill.willems@ugent.be).