Cervixkankerscreening: Aanpak in de huisartspraktijk

Methodiek

De methodiek versterkt de kennis en vaardigheden van huisartsen om vrouwen op te sporen bij wie het laatste normale uitstrijkje langer dan 36 maanden geleden gebeurde. Ook de kennis en vaardigheden nodig om een uitstrijkje aan te bieden komen aan bod. Daarnaast wordt de huisarts een houvast aangeboden voor het opvolgbeleid van afwijkingen zodat men selectief en gericht kan doorverwijzen naar de gynaecoloog.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieƫn: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Domus Medica
Maarten Guldentops
03/4257652
info@domusmedica.be