Deskundigheidsbevordering rond hiv: [hiv-ge-wijs]

Methodiek

Onder [hiv-ge-wijs] verstaat Sensoa activiteiten deskundigheidsbevordering (DKB) die bijdragen aan kennis, vaardigheden en ervaring over (leven met) hiv van een beroepskracht. De bekwaamheid en geschiktheid van de professioneel naar mensen met hiv wordt vergroot. [hiv-ge-wijs] draagt bij aan het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening en zorg naar mensen met hiv. De interventies kunnen verschillen: vorming geven, het maken van een publicatie, het ontwikkelen en geven van een vormingsmodule, advies, vaardigheidstraining, stofferen website… Dit kan op vraag (reactief) of proactief voor een bepaalde (toekomstige) beroepsgroep als opleiding of bijscholing. Inhoudelijk bevat de interventie steeds: • Informatie omtrent hiv/aids en leven met hiv • Beroepsrisico en standaard voorzorgsmaatregelen voor hiv, soa • Stigma, vooroordelen, beeldvorming omtrent (leven met) hiv en de effecten op professioneel handelen • Normaliseren van (leven met) hiv

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Onderwijs, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68

Bovenliggende methodieken