Dikkedarmkankerscreening: aanpak in de huisartsenpraktijk

Methodiek

Eerstelijnsgezondheidswerkers en in het bijzonder huisartsen informeren over het aanbevolen screeningsinstrument voor dikkedarmkankerscreening en de werking van het Vlaamse bevolkingsonderzoek en de gevolgen daarvan op de medische praktijkvoering ; hen een leidraad geven bij de risico-inschatting op dikkedarmkanker zodat de huisarts gepast medisch advies geeft binnen het huidige bevolkingsonderzoek (50 t.e.m. 74-jarigen, zonder verhoogd risico) en daarbuiten (<50, >74 jaar en bij verhoogd risico); een leidraad aanbieden voor een correct beleid na screening, bij positieve en negatieve resultaten aan de hand van de richtlijn dikkedarmkankerscreening (2017). Om de richtlijn ingang te laten vinden in de huisartsenpraktijk, wordt op basis van de richtlijn - een steekkaart ontwikkeld - het LOK-pakket dikkedarmkankerscreening herwerkt en aangeboden als doe-het-zelf-pakket

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Domus Medica
Maarten Guldentops
03/4257652
info@domusmedica.be