e-learning dikkedarmkankerscreening

Materialen en diensten

De e-learning geeft huisartsen een zicht op de incidentie van dikkedarmkanker in België en Vlaanderen. Na de e-learning kennen huisarsten de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van dikkedarmkanker, kan een correcte het risico inschatting gemaakt worden en zo een correct beleid gevoerd worden.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Bovenliggende methodieken