Folder 'Spreken met je kind over een zelfmoordpoging in de familie'

Materialen en diensten

Deze folder ondersteunt hulpverleners en ouders van kinderen die een zelfmoordpoging in de familie meegemaakt hebben bij het bespreekbaar maken van wat er gebeurt is.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Gezin, Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Voor meer informatie over deze folders of de zorg voor suïcidepogers en hun naasten kan je terecht bij Tine Willems (tinewill.willems@ugent.be).