Folder Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidzorg

Materialen en diensten

Brochure met informatie over de werking van de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP).

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Lokale besturen, Onderwijs, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze brochure is te verkrijgen bij Mercedes Wolters (mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be).