Folder voor suïcidepogers 'Als het leven ondraaglijk lijkt… praten helpt' (ziekenhuizen)

Materialen en diensten

Deze folder richt zich in de eerste plaats tot suïcidepogers. In deze folder lees je wat anderen heeft geholpen om hun wanhoop te overleven.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze brochure is te verkrijgen bij Tine Willems (tinewill.willems@ugent.be).