Hometrainerprogramma 'Fiets mee de Ronde van Vlaanderen'

Materialen en diensten

Ook in woonzorgcentra is het zeer belangrijk activiteiten zoals vb. fietsen op de hometrainer, op regelmatige basis in te bouwen in de weekplanning van bewoners. Drie maal per week fietsen, zal de lenigheid, evenwicht en spierkracht verbeteren. Ouder worden gaat immers gepaard met verlies van spierkracht, minder lenig zijn en een wankel evenwicht. Dit maakt het moeilijker om bepaalde handelingen uit te voeren, die vroeger vanzelfsprekend waren. Besef echter dat dit verouderingsproces niet zomaar moet ondergaan worden. Door actief te blijven, kunnen valpartijen vermeden worden.

Thema's: Val- en fractuurpreventie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)
Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (accentVV)
Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001
3000 LEUVEN
expertisecentrum@valpreventie.be
+32 16 32 00 51

Bovenliggende methodieken