Inspiratiegids 10 daagse van de Geestelijke Gezondheid

Materialen en diensten

Gids met tips en inspiratie voor intermediairs (lokale besturen, diensten, organisaties) voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (1-10 oktober). De gids heeft tot doel intermediairs te sensibiliseren over de 10-daagse en hen te motiveren om een zichtbare actie op poten te zetten die aansluit bij de 10-daagse ‘Samen veerkrachtig’. De acties worden voorgesteld per doelgroep: volwassenen, jongeren, ouderen, kansengroepen en werknemers. De gids werd ontwikkeld door volgende partners: Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Logo's, Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Aansluitend bij de Vlaamse basisversie, voorzien elk van de Vlaamse Logo's een versie van de inspiratiegids op maat van de regio (met bvb. aanvullende lokale (contact)informatie).

Thema's: Algemene gezondheidsbevordering, Geestelijke gezondheidszorg

Levensdomeinen: Basis, Buitengewoon, Gezin, Kinderopvang, Lokale besturen, Onderwijs, PBD, Rechtstreeks naar de burger, Secundair, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: