Interventie op maat

Materialen en diensten

Professionelen kunnen vorming of interventie op maat vragen. Sensoa zal steeds in samenspraak met de betrokken professioneel de vragen analyseren en een interventie op maat samenstellen.

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Onderwijs, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Omgevingsinterventie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68

Bovenliggende methodieken