KIPEO Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang voor kinderen en jongeren

Materialen en diensten

IPEO, een instrument voor psychosociale evaluatie en opvang van volwassen suïcidepogers is een tool voor hulpverleners in het Algemeen Ziekenhuis. KIPEO is de aangepaste tool voor jongeren onder de 18 jaar. KIPEO wordt ook gebruikt in kinderpsychiatrische settings, CLB en CGG. Het KIPEO bestaat uit een semi-gestructureerd interview waarmee risico- en beschermende factoren alsook zorgbehoeften van jonge suïcidepogers in kaart worden gebracht.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Voor meer informatie over dit instrument, kan je terecht bij Bart Witvrouwen (bart.witvrouwen@ugent.be).