Levensdomein: Zorg en welzijn

Onder het motto 'Meer gezondheid in de zorg' vindt u onder deze rubriek methodieken met materialen/diensten die zich richten tot zowel zorg- en welzijnsvoorzieningen als tot individuele zorg- en hulpverleners.

Methodieken binnen dit levensdomein

A&D-beleid op de sociale dienst van het OCMW

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere...

Nederlands

A&D-problemen bij cliënten in OCMW en CAW

In deze leidraad kom je te weten hoe je alcohol- of andere drugproblemen bij een cliënt aanpakt: van het moment dat je vermoeden de kop opsteekt, over het...

Nederlands

Aanbevelingen en ondersteuning voor journalisten die doordacht willen communiceren rond eet- en gewichtsissues

Deze methodiek omvat aanbevelingen rond doordachte communicatie over gezonde leefstijl, eet- en gewichtsproblemen, lichaamsontevredenheid en hoe je...

Nederlands

Alcohol en andere drugs op de eerstelijn

Deze materialen ondersteunen professionelen uit de eerstelijnsgezondheidszorg en eerstelijnswelzijnswerkers in het omgaan met cliënten met een alcohol- of...

Nederlands

Alcohol en cannabis...zonder boe of bah lespakket

Alcohol en cannabis...zonder boe of bah is een pakket op maat van jongeren met een verstandelijke beperking. Het bestaat uit:

Nederlands