Levensdomein: Zorg en welzijn

Onder het motto 'Meer gezondheid in de zorg' vindt u onder deze rubriek methodieken met materialen/diensten die zich richten tot zowel zorg- en welzijnsvoorzieningen als tot individuele zorg- en hulpverleners.

Methodieken binnen dit levensdomein

Ziektepreventie en gezondheidsbevordering bij moeilijk te bereiken patiënten in de huisartsenpraktijk

Om preventie bij sociaal kwetsbare groepen ingang te laten vinden in de huisartsenpraktijk, moeten huisartsen inzicht verwerven in de Gezondheidsgradiënt en...

Nederlands

4voor12

Campagne om de brede bevolking te informeren en sensibiliseren rond herkennen van signalen van zelfmoordgedachten en geestelijke gezondheidsproblemen.

Nederlands

A&D-problemen bij cliënten in OCMW en CAW

In deze leidraad kom je te weten hoe je alcohol- of andere drugproblemen bij een cliënt aanpakt: van het moment dat je vermoeden de kop opsteekt, over het...

Nederlands

Aanbevelingen en ondersteuning voor journalisten die doordacht willen communiceren rond eet- en gewichtsissues

Deze methodiek omvat aanbevelingen rond doordachte communicatie over gezonde leefstijl, eet- en gewichtsproblemen, lichaamsontevredenheid en hoe je...

Nederlands

Alcohol en andere drugs in de zorg- en welzijnssector. Juridische handvatten

Hoe ga je in een zorg- of welzijnsorganisatie om met alcohol- en ander druggebruik? Op welk wettelijk kader kan je als hulpverlener beroep doen?

Nederlands