Mediarichtlijnen 'Als Journalist kan je Levens redden'

Materialen en diensten

Deze infofolder bevat aanbevelingen voor een verantwoorde berichtgeving over zelfdoding.

Thema's: Suïcidepreventie

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Voor meer informatie over de mediarichtlijnen kan je terecht bij Eva Dumon (eva.dumon@ugent.be).