Na een zelfmoordpoging: Gids voor naasten

Materialen en diensten

Deze gids bevat informatie voor mensen uit de omgeving van iemand die een suïcidepoging ondernomen heeft. Zowel rond hoe je omgaat met de persoon die een poging gedaan heeft als hoe je daarbij voor jezelf kan zorgen.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Voor meer informatie over deze brochure kan je terecht bij Tine Willems (tinewill.willems@ugent.be).