Noodkaartje

Materialen en diensten

Het noodkaartje biedt een handig overzicht van de verschillende hulpbronnen die iemand met suïcidale gedachten kan aanspreken en kan makkelijk in de portefeuille bewaard worden.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze publicatie is te verkrijgen bij Mercedes Wolters (mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be).