Praktijkfiches in de zorg rond overgewicht

Materialen en diensten

Deze praktijkfiches zijn bedoeld om de zorg rond overgewicht te ondersteunen. Er zijn fiches voor de hulpverlener en fiches gericht op de cliënt. De fiches zijn bruikbaar voor de verschillende hulpverleners die betrokken zijn in de zorg rond overgewicht: artsen, diëtisten, psychologen...

Thema's: Eet- en gewichtsproblemen (+ gezond gewicht)

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: