Screenen? Wij nemen gezondheid serieus! - Sensibiliseringscampagne over screening, bevolkingsonderzoek en zelftests

Methodiek

Er is een groot aanbod aan producten, toestellen en apps waarmee je jezelf op bepaalde risico’s of ziekten kunt testen. Anderzijds bieden bedrijven, zorginstellingen of lokale overheden screenings aan voor hun werknemers, bezoekers, ... Maar niet elke screening of test is zinvol of kwalitatief. Screenen heeft voordelen, maar meestal ook nadelen. Deze campagne wil burgers sensibiliseren om kritisch met het aanbod aan screenings en zelftests om te gaan. Op www.bevolkingsonderzoek.be vindt men informatie en aandachtspunten over screening, bevolkingsonderzoek en zelftests. De campagne wil ook professionelen (zorgverleners, aanbieders van screening) wijzen op de regelgeving inzake screening en bevolkingsonderzoek. Wie in Vlaanderen een doelgroep wil screenen moet namelijk eerst toestemming krijgen van de minister. Op www.bevolkingsonderzoek.be wordt de regelgeving toegelicht alsook de procedure om toestemming aan te vragen via de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek.

Thema's: BVO Andere

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: