Solidariteitscampagne

Materialen en diensten

Met een solidariteitscampagne richt Sensoa zich naar het brede publiek. De solidariteitscampagne wordt tweejaarlijks hernieuwd. Ze behandelt steeds een aspect van leven met hiv waar stigma op kleeft of discriminatie op gebeurt. De solidariteitscampagne informeert en sensibiliseert een breed publiek. De solidariteitscampagnes 2017 en 2019 zullen ook werken op inzicht in het mechanisme van stigma en discriminatie en de verhalen heel dichtbij brengen door gebruik van reële getuigenissen. De solidariteitscampagnes willen reflectie aanreiken over het eigen aandeel en daadkracht in het bestrijden van stigma en discriminatie vanwege hiv.

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68

Bovenliggende methodieken