Speel op veilig - Educatief pakket, folder en checklist

Materialen en diensten

Het educatief pakket ‘Speel op veilig’ biedt CLB ’s, directie en leerkrachten informatie en ondersteunend materiaal om hun leerlingen en personeel te sensibiliseren over zware metalen.

Thema's: Milieugezondheid

Levensdomeinen: Basis, Buitengewoon, Lokale besturen, Rechtstreeks naar de burger

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: