Vormingen “hiv in jouw organisatie”

Materialen en diensten

Een collega, cliënt, patiënt of bewoner die hiv heeft: dat kan voor onrust zorgen in je bedrijf of organisatie. Een onrust die het normale professionale handelen kan belemmeren. Nochtans vraagt iemand die leeft met hiv geen extra maatregelen. Programma Basisinformatie over hiv: overdracht, tests, medicatie, cijfers. Basisinformatie over leven met hiv: disclosure, stigma, seksualiteit. Standaardvoorzorgsmaatregelen en EHBO. Hiv-beleid: procedures, meldingsplicht, beroepsgeheim, discretie. Concrete vragen en cases: bespreking en advies. Het beschikbare materiaal uit vroegere projecten met professionelen (zoals bijvoorbeeld Eurosupport 6 Training en Resource Package, hiv in de tandartspraktijk en Politiewerk en hiv), evenals het beschikbare materiaal voor professionelen op Levenmethiv.be, kunnen heel wat stofferen voor [hiv-ge-wijs].

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Werk

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68

Bovenliggende methodieken