Vormingsmodule in opleidingen

Materialen en diensten

Er werd een vormingsmodule ontwikkeld in overleg tussen medewerkers van Sensoa en verschillende relevante actoren uit hogescholen met beroepsopleidingen. Gezamenlijk wordt de inhoud van de vormingsmodule en de te hanteren leermethoden bepaald. Sensoa bewaakt het KAVES-principe (Kennis, Attitudes, Vaardigheden, Emoties, Steun). Sensoa streeft er naar om deze module via een Training of Trainers(TOT) door docenten van de hogescholen zelf te laten geven en begeleiden. Sensoa stimuleert dat hogescholen de module integreren in de basiscurricula van de opleidingen.

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68

Bovenliggende methodieken