Vormingsmodule voor zorgorganisaties en instellingen

Materialen en diensten

Een vormingsmodule wordt ontwikkeld in overleg tussen medewerkers van Sensoa en verschillende relevante actoren uit de zorgorganisatie. Gezamenlijk worden de inhoud van de vormingsmodule en de te hanteren leermethoden bepaald. Sensoa bewaakt het KAVES-principe (Kennis, Attitudes, Vaardigheden, Emoties, Steun). Met de betrokken zorginstellingen wordt eveneens het integreren van hiv in beleidslijnen besproken.

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68

Bovenliggende methodieken