Zelfdoding in het jeugdwerk. Infofiches ter preventie

Materialen en diensten

Deze infofiches helpen je op weg wanneer je in aanraking komt met het thema zelfmoord in je jeugdwerkorganisatie.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Vrije tijd

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze infofiches is te verkrijgen bij Mercedes Wolters (mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be)