Zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op de werkvloer

Materialen en diensten

Dit document bevat richtlijnen en tools voor werkgevers, (HR-) managers en specialisten op het gebied van gezondheid op het werk over hoe ze zelfmoordgedrag op de werkvloer kunnen voorkomen en hoe ze moeten omgaan met crisissituaties, zoals een zelfmoordpoging of zelfmoord van een werknemer. Deze toolkit werd ontwikkeld in het kader van het Europese project Euregenas.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Werk

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze toolkit kan verkregen wordenbij Eva Dumon (eva.dumon@ugent.be).