Zilverwijzer in Woonzorgcentra - Groepssessies - Verhalentafel

Materialen en diensten

Foto's die de begeleider kan gebruiken bij het basisthema. [Maakt deel uit van fase Groepssessies]

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering, Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be

Bovenliggende methodieken