Actieve kinderopvang

Methodiek

Materialen voor buitenschoolse kinderopvang voor de ontwikkeling van een beleid rond gezond bewegen, beperken langdurig zitten en gezonde dranken en tussendoortjes. Beschikbaar voor alle buitenschoolse opvang in Vlaanderen en Brussel, zowel scholen die zelf opvang voorzien als IBO's. Actieve kinderopvang biedt concrete ondersteuning aan de hand van een vorming voor de begeleiders en coördinatoren. Via de vorming word je geïnformeerd en gesensibiliseerd over de bestaande aanbevelingen, en leer je om een beleid rond deze thema’s op te starten of verder uit te bouwen. Tijdens de vorming ontvang je handige materialen, onder andere: - een uitgebreide handleiding met alle thematische en praktische info om aan de slag te gaan + screeningsinstrument - een Gezond gedacht bordspel voor het personeel om draagvlak te creëren en te sensibiliseren rond de verschillende thema’s - 80 leuke actieve spelfiches voor de kinderen - affiches en folders om ouders te informeren over de gezonde acties

Thema's: Beweging, Gezond eten, Sedentair gedrag

Levensdomeinen: Gezin

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek

Download hier het inbegrepen materiaal:

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
Dr. Annelies Vandenberghe
Stafmedewerker Beweging
annelies.vandenberghe@gezondleven.be
02 422 49 27