Bevolkingsonderzoek Incijfers

Methodiek

De website https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ geeft gedetailleerde cijfers weer over de deelname aan de Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (op het niveau van Vlaanderen, de provincie, de gemeente, enz). Op basis van deze cijfers kunnen rapporten geraadpleegd en opgemaakt worden. Voor lokale besturen is een gemeenterapport beschikbaar per BVO. Individuele gegevens zijn niet op deze website beschikbaar, maar wel op het beveiligde platform www.vitalink.be. Wat op deze website staat is voortdurend in ontwikkeling, de gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Waakzaamheid bij interpretatie is geboden.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Lokale besturen

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vragen of suggesties over de technische aspecten van deze website of betekenis cijfers:
incijfers@bevolkingsonderzoek.be

Bovenliggende methodieken