doe-het-zelf LOK-pakket borstkankerscreening

Materialen en diensten

Ter ondersteuning van de implementatie van onze richtlijn borstkankerscreening maakt deze LOK aan de hand van casussen duidelijk hoe u het risico op borstkanker bij een patiënt kan bepalen en hoe u de patiënt een geïnformeerde keuze kan laten maken om de screeningsmammografie al dan niet te laten uitvoeren.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: