Drugbeleid voor Centra DBSO. Handleiding voor de coach

Methodiek

Heel wat jongeren in het deeltijds onderwijs zijn maatschappelijk kwetsbaar en worden belast door situaties als moeilijke familiale omstandigheden, armoede en uitsluiting. Ze hebben nood aan gedifferentieerd onderwijs en een sterk op het individu afgestemd traject van alternerend leren en werken in centra voor DBSO of in de vorm van de leertijd. Voor het coachen van een drugbeleid is het belangrijk op de hoogte te zijn van de specifieke situatie en eigenheid van de organisatie waarmee men aan de slag gaat. Een hertaling van het concept Drugbeleid Op School (DOS) naar een drugbeleid op maat van het deeltijds onderwijs bleek aangewezen. Gezien de verschillen in structuur, organisatie, rollen en functies in de leertijd en in de centra DBSO zijn er twee draaiboeken.

Thema's: Alcohol, Drugs

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VADvzw
vad@vad.be
02 423 03 33

Bovenliggende methodieken
  • Drugbeleid Op School (DOS)

    Hoe gaat men op school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, genotsmiddelen, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch gamen?

  • Beleidsmatige aanpak A&D secundair onderwijs

    Met een Drugbeleid op School (DOS) heb je alles in handen om beleidsmatig en preventief te werken. Met een DOS stel je regels en procedures op rond...