Folder 'Hoe help je jouw kind terug op weg na een zelfmoordpoging?'

Materialen en diensten

Opnieuw verder na de suïcidepoging van jouw kind… Het is niet eenvoudig. Er is heel wat moed, steun en hulp voor nodig. Met het boekje dat we voor jouw zoon of dochter maakten, willen we hen voorzichtig terug op weg helpen. En die extra ruggensteun geven die jouw kind zo nodig heeft. Ga samen met hen mee op weg en ondersteun jouw kind in dit moeilijke verhaal.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Gezin, Rechtstreeks naar de burger

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze publicatie is te verkrijgen bij Tine Willems (tinewill.willems@ugent.be).