Folder vormingen Werkgroep Verder na Zelfdoding

Materialen en diensten

Deze folder geeft u een overzicht van het vormingsaanbod van Werkgroep Verder na Zelfdoding.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Lokale besturen, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze folder is te verkrijgen bij Lore Vonck (lorevonck@werkgroepverder.be).