Gezond Opvoeden info fiche intermediairs

Materialen en diensten

Op deze info-fiche vindt de intermediair beknopte informatie over de website en een link naar meer informatie en materialen op de Vigez-site. Ze kan gebruikt worden door Logo's en/of lokale besturen om de website bij intermediairs (oa ook via koepelorganisaties) bekend te maken.

Thema's: Alcohol, Beweging, Drugs, Gamen, Geestelijke gezondheidsbevordering, Gezond eten, Sedentair gedrag, Seksuele gezondheid, Tabak

Levensdomeinen: Gezin

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Download hier het inbegrepen materiaal:

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Stien Vandierendonck
stien.vandierendonck@gezondleven.be
02/ 422 49 22

Bovenliggende methodieken
  • Website Gezond Opvoeden

    Gezondopvoeden.be biedt informatie aan ouders die hun kinderen (2-18 jaar) gezond willen opvoeden.