Gezond Opvoeden info fiche intermediairs

Materialen en diensten

Op deze info-fiche vindt de intermediair beknopte informatie over de website en een link naar meer informatie en materialen op de Vigez-site. Ze kan gebruikt worden door Logo's en/of lokale besturen om de website bij intermediairs (oa ook via koepelorganisaties) bekend te maken.

Thema's: Voeding en beweging, Middelen, Geestelijke gezondheidsbevordering, Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Gezin

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Stien Vandierendonck
stien.vandierendonck@gezondleven.be
02/ 422 49 22

Download hier het inbegrepen materiaal:

Infofiche voor intermediairs 2017.pub