Gezondheidsgids

Methodiek

De gezondheidsgids is een preventietool, die burgers, artsen en andere zorgverleners kan ondersteunen om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen, te voorkomen of de gevolgen ervan in te dijken. Volgende thema’s komen erin aan bod: Bepaling van het risico op hart- en vaatziekten Rookstopbegeleiding Peilen naar het gebruik van alcohol Advies gezonde voeding Advies fysieke activiteit Opsporing van diabetes type 2 Vaccinaties tegen tetanus/difterie/kinkhoest, influenza en pneumokokken Screenen op colorectale kanker Vroegtijdige opsporing van borstkanker Screenen op baarmoederhalskanker Valpreventie De online versie van de gezondheidsgids dateert van juli 2020 en is terug te vinden op www.gezondheidsgids.be

Thema's: Themaoverschrijdend

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Domus Medica
Maarten Guldentops
034257652
info@domusmedica.be