Gids na zelfdoding

Materialen en diensten

'Gids na zelfdoding, praktische en administratieve informatie voor nabestaanden na zelfdoding' is een hulp- en steunmiddel na een zelfdoding van een naaste. Je vindt hier alle nodige informatie over de eerste praktische regelingen, administratieve formaliteiten, het rouwproces na zelfdoding en gepaste hulpverlening.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze publicatie is te verkrijgen bij Lore Vonck (lorevonck@werkgroepverder.be).