INNOVATE Handleiding voor consultaties

Materialen en diensten

Fiche voor eerstelijnsaanpak van overgewicht bij kinderen: Deze fiche beschrijft de structuur van de consultatie in de (huis)artsenpraktijk bij kinderen en jongeren met overgewicht, via het acroniem INNOVATE: Invoegen, Negotiëren, Niet stigmatiseren, Onderzoeken,Verduidelijken, Actie bepalen, Timen en plannen, & Evalueren en bijsturen. Per stap wordt toegeleid naar praktijktools van Eetexpert.

Thema's: Eet- en gewichtsproblemen (+ gezond gewicht)

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: