Materiaal 4voor12

Materialen en diensten

- logo - affiche - flyer - getuigenisfilmpjes - getuigenisfoto's - radiospot - tv-spot

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering, Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Onderwijs, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Bovenliggende methodieken
  • 4voor12

    Campagne om de brede bevolking te informeren en sensibiliseren rond herkennen van signalen van zelfmoordgedachten en geestelijke gezondheidsproblemen.