Op de poef - www.drugsinbeweging.be

Materialen en diensten

Deze affiche maakt de website www.drugsinbeweging.be bekend. Tegelijkertijd is het een 'poeflijst' waarop je tijdens een kamp, fuif,... nog niet betaalde maar wel verbruikte consumpties kan turven.

Thema's: Alcohol, Drugs, Tabak

Levensdomeinen: Vrije tijd

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:

www.vlaamse-logos.be

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD - Nina De Paepe
02 422 03 75
nina.depaepe@vad.be

Bovenliggende methodieken