Safety Plan

Methodiek

Een safety plan of veiligheidsplan helpt mensen met zelfmoordgedachten om een crisis te overbruggen. Het kan online ingevuld en opgeslagen of geprint worden of je kan een versie downloaden om op papier in te vullen.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding, Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VLESP
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
info@vlesp.be

Ga aan de slag met deze methodiek

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: