Zorg en welzijn

ZORG EN WELZIJN

De setting ‘zorg en welzijn’ omvat een brede waaier van voorzieningen en initiatieven waaronder, zonder volledig te zijn: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgvoorzieningen, centra algemeen welzijnswerk, samenlevingsopbouw, inburgering en integratie, Huizen van het Kind, samenwerkingsverbanden en netwerken, ambulante en (semi-)residentiële voorzieningen, jeugdhulpverlening, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG), dienstverlening via de OCMW, bepaalde diensten van de ziekenfondsen, huisartsen en andere eerstelijnsverstrekkers,...

Kriebelt het om te werken aan gezondheid binnen zorg & welzijn? Fantastisch! Met welke gezondheidsthema's kan je aan de slag? Hoe zorg je voor een ruimer gezondheidsbeleid? En waar en hoe start je daarmee? Je ontdekt het hier.

Ontdek de preventiewijzer: een overzicht van websites en telefoonnummers per gezondheidsthema voor zorgverleners.

Op zoek naar recente cijfers of inspiratie voor een preventief gezondheidsbeleid? Bekijk de pagina's over de Preventiepeiling in de ouderenzorg, jeugdhulp, lokale dienstencentra, centra algemeen welzijnswerk (CAW) en voorzieningen voor personen met een handicap

Zoeken in WegWijzer Zorg en welzijn

Snel naar WegWijzer Zorg en welzijn
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.