Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school

Materialen en diensten

Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school.Omgaan met alcohol en andere drugs op school kan niet los gezien worden van het wettelijk kader. Dit naslagwerk is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het schoolgebeuren.

Thema's: Alcohol, Drugs

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VADvzw
vad@vad.be
02 423 03 33

Bovenliggende methodieken