Folder 'Ik wil mijn werk maken over zelfdoding'

Materialen en diensten

Deze folder is bedoeld voor leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten die een taak of opdracht willen (laten) maken over zelfdoding.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze folder is te verkrijgen bij Mercedes Wolters (mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be).