Zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op school

Materialen en diensten

Deze toolkit heeft als doel richtlijnen aan te reiken voor zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op school. De toolkit werd ontwikkeld in het kader van het Europese project Euregenas.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Gezin, Onderwijs

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Meer informatie over deze toolkit kan verkregen worden bij Eva Dumon (eva.cumon@ugent.be).