Secundair onderwijs

ALCOHOL, ILLEGALE DRUGS  

Alcohol en andere drugs maken deel uit van de leefwereld van jongeren. Daarom is het als school belangrijk om leerlingen te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes.  

Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid op school bestaat uit een breed spectrum aan maatregelen, zoals afspraken en regels, omgaan met incidenten of problemen, jongeren informeren en sensibiliseren, deskundigheidsbevordering van leerkrachten, zorg voor leerlingen die het nodig hebben en een veilige en gezonde omgeving creëren waar de sfeer goed zit, waarin zaken snel bespreekbaar zijn en waarin een gezond voorbeeld wordt gesteld door leerkrachten en anderen. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat je impact hebt als school.  

“Een gezonde omgeving is de beste vorm van preventie.” 

Hanna Peeters, stafmedewerker onderwijs bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) 

Zoeken in WegWijzer Onderwijs

Snel naar WegWijzer Onderwijs
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.