Secundair onderwijs

GEZONDHEID & MILIEU 

Ons leefmilieu staat onder druk en dat heeft een invloed op de gezondheid van jong én oud. Werken aan een gezonde leefomgeving binnen het secundair onderwijs? Dat is inzetten op luchtkwaliteit buiten en binnen, geluidshinder, klimaatverandering en hitte, milieuvervuilende stoffen in bodem en water, ongewenste dieren, groen en natuur.  

Zoeken in WegWijzer Onderwijs

Snel naar WegWijzer Onderwijs
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.